Đưa tin, buộc người khác tố giác sai sự thật; dùng điện thoại, mặc trang phục không nghiêm túc, khi tham dự phiên tòa… sẽ bị phạt 100.000-15.000.000 đồng, theo Pháp lệnh mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *